Přeskočit na obsah

Za pohádkou do muzea? Ano!

Ústí nad Labem – Žofka v muzeu? A Krysáci, piráti nebo dokonce i Rumcajs? Kde? V ústeckém muzeu?! Ano, ti všichni už u nás byli. Proč? Protože se v Muzeu města Ústí nad Labem pravidelně každý měsíc čtou pohádky dětem.

Tak například v listopadu předčítal dětem pohádky herec ústeckého divadelního souboru Mladá scéna Zdeněk Balcar. Děti se nejprve pohodlně usadily na koberec nebo na židličky, některé s sebou přivedly také své oblíbené hračky, a za malý moment už poslouchaly příhody malého Ctibůrka z knihy Františka Nepila „Lišky, dobrou noc“. Tentokráte čtení doprovázeli šikovní členové dětského pěveckého sboru Chorea pueri ustensis. Muzeem zněly známé dětské písničky a nejen děti, ale také rodiče si rádi společně zazpívali. Nikdo se nenudil. Po pohádkách následovaly návazné aktivity. Kreslilo se, lepilo, stříhalo…Ostatně jako vždy. Jindy ale tvůrčí činnost nahradí soutěže či hledání pokladu. Několikrát bylo hostem čtení také živé zvířátko, o jehož životě se děti dozvěděly mnoho zajímavých informací.

Díky pravidelně pořádané akci „Muzeum čte dětem“ se ústecké muzeum řadí mezi instituce, které se zapojily do kampaně „Celé Česko čte dětem“, propagující pravidelné předčítání dětem. A proč je třeba pravidelné předčítání podporovat? Rozvíjí totiž čtenářskou gramotnost, představivost, rozšiřuje slovní zásobu, dítě má možnost naučit se samostatnému myšlení (logickému i kritickému) a zvládne tak rozlišit dobro i zlo. Trendem dnešní doby bohužel není čtení, ale sledování televize. Děti tak nejsou schopné vnímat a zdokonalovat svůj jazyk, uvažovat nad dějem, žijí v jazykově chudém prostředí, nemají možnost povídat si s rodiči a být v kontaktu s řečí. Ztrácejí tak cvik v užívání jazyka a čekají je obtíže nejen ve škole, ale i v dalším životě.

Pohádky jsou dobrou průpravou pro rozvoj morálních hodnot, ukazují poctivost, moudrost, umírněnost, spravedlnost, úctu, odpovědnost. Návyk četby knih je důležitý pro porozumění obsahu sdělení, prohlubování vědomostí a rozlišování nepravd ideologických ale i mediálních. Čtení chrání děti před závislostí na televizi a počítačích. V dětství při četbě roste důvěra v rodiče, zlepšují se vzájemné vztahy, díky čemuž se pak dítě cítí v bezpečí a milované.

Neváhejte tedy, a přijďte se svými dětmi, vnoučaty či sourozenci do Muzea města Ústí nad Labem na další dětské čtení. A můžeme Vám slíbit, že jakmile k nám jednou přijdete, už nebudete chtít odejít!

Související:

X