/17. 9. 2019 – 17. 11. 2019/ Historie a kultura Kazašské stepi

Aktualizoval/a dne

Praha – Výstava Historie a kultura Kazašské stepi bude probíhat od 17. září do 17. listopadu 2019 v Historické budově Národního muzea v Praze.

Anotace:

Výstava Centrálního státního muzea republiky Kazachstán představuje osobitost nomádských kultur Střední Asie od 8. století př. n. l. do počátku 20. století. První část výstavy, představená archeologickými nálezy ze zlata a bronzu, se věnuje nomádským kmenům, jako byli Sakové, Wusunové, Hunové a Kangujové. Zajímavostí výstavy je mimo jiné paleografická památka – fragmenty hliněných tabulek s kultobskými nápisy, které jsou nejstaršími známými sogdijskými texty. Další část výstavy prezentuje tradiční kulturu Kazachů. Jejím základem je jurta (kiiz ui, plstěný dům). Jedná se o unikátně architektonicky řešený příbytek ze dřeva a kůže, doplněný plstěnou izolační vrstvou a tradiční výzdobou. .

Datum, čas a místo konání:

  • 17. září až 17. listopadu 2019
  • denně od 10.00 do 18.00 hod.
  • Historická budova Národního muzea Praha

Vstupné: