Přeskočit na obsah

Festival muzejních nocí se uskuteční až na podzim

Česká republika – Koronavirová krize a s ní související omezení shromažďování se odrazí také na XVI. ročníku Festivalu muzejních nocí, který se letos poprvé uskuteční kompletně až na podzim. Informovali o tom pořadatelé.

„Po zvážení dosud přijatých opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií a vzhledem ke stávající situaci a jejímu zatím stále ne zcela předvídatelnému vývoji se po dohodě s dalšími spolupracovníky a partnery rozhodla Asociace muzeí a galerií České republiky posunout termín pro konání Festivalu muzejních nocí 2020,“ informovala výkonná ředitelka Asociace muzeí a galerií Anna Komárková.

Původní termín konání jednotlivých muzejních nocí ve větších městech v rozsahu od 15. května do 13. června se tak nově  uskuteční v období od 10. října do 14. listopadu. Zatímco dosud festival zahajovalo Brno a zakončila Praha, letos to bude přesně naopak. Hned 10. října se uskuteční Brněnská muzejní noc, 14. listopadu pak Pražská muzejní noc. Pořadatelé Ostravské muzejní noci zatím termín neoznámili.

Letošní změna termínu je již druhá za dobu konání Festivalu muzejních nocí. K té první změně došlo v roce 2013, kdy Prahu postihly začátkem června povodně. Pouze Pražská  muzejní noc se tehdy uskutečnila v náhradním termínu v polovině září. 

Historie Festivalu muzejních nocí

Ilustrační obrázek. Zdroj: Vlčoun.cz.

Historie Festivalu muzejních nocí sahá do roku 2004, kdy se po vzoru jiných evropských měst ujalo Národní muzeum iniciativy zorganizovat první Pražskou muzejní noc. Nevšední zájem muzejních institucí o tuto novou formu propagace a popularizace muzejnictví, ale především její až nečekaný ohlas u široké veřejnosti spontánně vyústil ve vznik celorepublikového Festivalu muzejních nocí, jehož organizace se od roku 2005 každoročně ujímá Asociace muzeí a galerií České republiky ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Národním muzeem.

Fenomén Muzejních nocí patří ve velkých evropských metropolích již řadu let ke stálým prezentacím kulturního dědictví zvláště atraktivním způsobem. Muzea a galerie nabízejí nočním návštěvníkům kromě prohlídek svých stálých expozic a výstav také řadu doprovodných i kulturních programů a stávají se místy mimořádných a nečekaných zážitků a setkávání.

X