Přeskočit na obsah

/léto 2020/ Letní procházky s odborníky aneb Co se o muzeu jen tak nedozvíte

Rožnov pod Radhoštěm – Seznamte se úplně se vším, co se jen tak nedozvíte o muzeu, v průběhu letních prázdnin 2020 ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Aktualizováno: 23. září 2020

Vydat se na netradiční letní procházky nejen s odborníky Valašského muzea v přírodě mohou zájemci během letních prázdnin. Netradiční pohled nabídnou tématicky zaměřené procházky. Ty budou věnovány historii i současnosti, osobnostem Valašského Slavína, sakrálním památkám, představeny budou exponáty i budovy, bylinky i rostliny, zvířata, kroje či lidové písně.

Důležité upozornění:

Na jednotlivé komentované prohlídky je nutná rezervace nejpozději 24 hodin před termínem prohlídky. K účasti je potřeba prokázat se rezervačním poukazem (ten je potřeba mít uložený či vytištěný s sebou) a zakoupenou platnou vstupenkou. V případě, že bude prohlídka zrušena (například z důvodu nenaplnění minimální kapacity účastníků) nebo dojde k jiným změnám, budete ze strany pořadatele akce kontaktováni.

S sebou: rezervační poukaz na danou prohlídku + zakoupená vstupenka do uvedeného areálu

Program:

Osobnosti Valašského Slavína – jejich význam pro region

Poznejte osobnosti pohřbené na čestném pohřebišti Valašského Slavína, které svou činností v různých oblastech kultury, sportu a vědy propagovaly region Valašsko a přispěly k jeho rozvoji. Prohlídkou bude provázet Anna Borová. Prohlídky o délce 1,5 hodiny proběhnou ve dnech 4. července a 1. srpna 2020 vždy od 13.00 a od 15.00 hod.

Sakrální památky ve Valašském muzeu v přírodě

O náboženské rozmanitosti Valašska a duchovním životě zdejších obyvatel se dozvíte na prohlídce, kterou bude provázet Mgr. Jana Tichá. Navštívíte katolický kostel sv. Anny, evangelickou toleranční roubenou modlitebnu z Huslenek, drobnou sakrální architekturu, například kapli, boží muka, kříže, sochy světců a další. Nebude chybět ani prohlídka artefaktů v inventářích obytných domů. Součástí prohlídky bude také rožnovský Boží hrob z poloviny 18. století. Prohlídka trvající přibližně 2 hodiny se uskuteční 6. července 2020 od 14.00 hod.

Bylinkové povídání

Vydejte se na procházku Valašskou dědinou společně s Vandou Vrlovou, která vás seznámí s aktuálně rostoucími bylinkami. Dozvíte se o jejich sběru, zpracování i využití. Prohlídka o maximální délce trvání 2 hodin bude probíhat ve dnech 9. července, 29. července a 6. srpna 2020 vždy od 10.00 a od 14.00 hod.

Komentovaná prohlídka expozice Jak jde kroj, tak se stroj

Komentovaná prohlídka expozice Jak jde kroj, tak se stroj s Mgr. Lenkou Drápalovou seznámí návštěvníky s podobami a vývojem valašského tradičního oděvu po sedm generací. Účastníci se dozví také o to, jak vzniká tato rozsáhlá expozice. Prohlídka trvající přibližně 1,5 hodiny se bude konat 13. července 2020 od 13.00 hod.

Copak roste v muzeu?

Komentovaná prohlídka s Ing. Šárkou Kramolišovou/Lenkou Kneblovou/Marií Mikešovou je zaměřena na rostliny pěstované na muzejních políčkách a zahrádkách ve Valašské dědině. Účastníci se na společné procházce areálem dozví něco o užitkových plodinách, okrasných rostlinách a bylinkách, které v minulosti pěstovali předkové na Valašsku. Prohlídka o maximální délce 2 hodin se bude konat ve dnech 16. července, 23. srpna a 27. srpna 2020 vždy od 13.00 hod.

Příběh Valašského muzea v přírodě

Mgr. Lenka Drápalová seznámí účastníky na procházce po všech areálech muzea včetně Sušáku, jaký je proces vzniku, rozvoje a fungování muzea v přírodě. Dozvíte se o tom, jak se muzeum v přírodě staví, proč byly vybrány určité chalupy, kdo jim vybral jejich místo v muzeu i jak se utváří vnitřní expozice v objektu, kolik lidí v muzeu pracuje a co všechno musí umět. Zvídavým účastníkům budou zodpovězeny také otázky týkající se muzea. Prohlídky trvající 4 hodiny se uskuteční 19. července a 7. srpna 2020 vždy od 13.00 hod.

Upozornění: Prohlídka Příběh Valašského muzea v přírodě vede náročným terénem do kopce.

Valašskou dědinou s lidovou písničkou

Navštívit Valašskou dědinu se zaměřením na hudbu budou moci zájemci s Mgr. Tomášem Grossem. Součástí bude výuka lidových písní vážících se k tradičním valašským činnostem, řemeslům i běžnému životu a společné zpívání. Představeny budou také některé původní hudební nástroje. Prohlídka o délce 1,5 hodiny se uskuteční 21. července a 12. srpna 2020 vždy od 10.00 a od 14.00 hod.

Chov původních plemen hospodářských zvířat v muzeu

Vydejte se s Miroslavem Románkem na prohlídku areálu Valašská dědina s výkladem zaměřeným na chov původních plemen hospodářských zvířat v muzeu, která si budete moci také prohlédnout. Prohlídka v areálu Valašské dědiny o délce 1,5 hodiny se uskuteční ve dnech 22. července a 13. srpna 2020 vždy od 13.00 hod.

Příběh pěti chalup

Vydejte se společně s doc. PhDr. Danielem Drápalou, PhD. zpět do minulosti za příběhy a životními osudy stavitelů domů i jeho dalších obyvatel. Na pěti zastaveních poznáte například příběh bezzemka a existenční podmínky jeho rodiny nebo miškáře, nejstarší roubenou stavbu na Valašské dědině a mnohé další. Prohlídka o délce 1,5 hodiny proběhne ve dnech 24. července, 4. srpna a 16. srpna od 10.00 hod.

Lidová architektura a koncepční vývoj areálu Valašská dědina

Mgr. Radek Bryol provede účastníky areálem Valašské dědiny. Společně budete nejen hledat smysl muzeí v přírodě, ale dozvíte se také důvody a okolnosti výstavby Valašského muzea. Kromě výhledu do proměn během téměř stoleté historie budou účastníkům poodhaleny také záměry a nové cesty současnosti. Prohlídka o délce 2 hodin proběhne ve dnech 25. července a 18. srpna od 13.00 hod.

Péče o exponáty a expoziční objekty

O tom, jak probíhá péče o předměty vystavené v expozičních objektech i údržba samostatných historických staveb, se dozví účastníci na prohlídce s Mgr. Markétou Šimčíkovou. Prohlídka o délce přibližně 1,5 hodiny proběhne ve dnech 9. srpna a 19. srpna 2020 od 10.00 a od 13.30 hod.

Stoletý příběh muzea

Vydat se na procházku o délce přibližně 4 hodiny po Dřevěném městečku a Valašské dědině s Mgr. Evou Kuminkovou, Ph.D. mohou zájemci ve dnech 11. srpna a 25. srpna 2020. Dozvíte se informace nejen o jednotlivých stavbách a životě na Valašsku, ale také proč muzeum vzniklo, nebo jaký je jeho význam pro obyvatele Rožnova i okolí, folklor i tradiční lidovou kulturu. Nahlédnete do novodobé historie i současnosti. Zvídavým budou zodpovězeny všechny otázky týkající se muzea, ať už se bude jednat o expozice, organizaci, tvorbu výstav, péči o sbírky, provoz nebo třeba vize do budoucna.

Datum, čas a místo konání:

 • 4. července 2020 v čase 13.00 až 14.30 hod., 15.00 až 16.30 hod.: Osobnosti Valašského Slavína – jejich význam pro region – Prohlídka se uskuteční při účastni minimálně 5 osob. Maximální kapacita je 20 osob. Prohlídka trvá 1,5 hodiny. Na akci je nutný rezervační poukaz na konkrétní prohlídku současně se zakoupenou vstupenkou do areálu Dřevěného městečka. Provází Anna Borová. Místo konání: Dřevěné městečko.
 • 6. července 2020 v čase 14.00 až ± 16.00 hod.: Sakrální památky ve Valašském muzeu v přírodě – Prohlídka s maximální kapacitou 30 osob trvá přibližně 2 hodiny. Na akci je nutný rezervační poukaz na konkrétní prohlídku současně se zakoupenou okružní vstupenkou. Provází Mgr. Jana Tichá. Místo konání: specializovaný okruh Dřevěné městečko – Sušák – Valašská dědina.
 • 9. července 2020 v čase 10.00 až ± 12.00 hod., 14.00 až ± 16.00 hod.: Bylinkové povídání – Prohlídka až pro 30 osob bude trvat maximálně 2 hodiny. Na akci je nutný rezervační poukaz na konkrétní prohlídku současně se zakoupenou vstupenkou do areálu Valašské dědiny. Provází Vanda Vrlová. Místo konání: Valašská dědina.
 • 13. července 2020 v čase 13.00 až ± 14.30 hod.: Komentovaná prohlídka expozice Jak jde kroj, tak se stroj – Prohlídka s kapacitou maximálně 25 osob se bude konat v Sušáku. Délka prohlídky činí přibližně 1,5 hodiny. Na akci je nutný rezervační poukaz na konkrétní prohlídku současně se zakoupenou vstupenkou na výstavu (nebo platnou vstupenkou do kteréhokoliv areálu Valašského muzea). Provází Mgr. Lenka Drápalová. Místo konání: Sušák.
 • 16. července 2020 v čase 13.00 až ± 15.00 hod.: Copak roste v muzeu? – Prohlídka pro minimálně 5 a maximálně 15 osob bude trvat maximálně 2 hodiny. Na akci je nutný rezervační poukaz na konkrétní prohlídku současně se zakoupenou vstupenkou do areálu Valašské dědiny. Provází Ing. Šárka Kramolišová/Lenka Kneblová/Marie Mikešová. Místo konání: Valašská dědina.
 • 19. července 2020 v čase 13.00 až ± 17.00 hod.: Příběh Valašského muzea v přírodě – Prohlídka se uskuteční při účasti minimálně 10 osob. Maximální kapacita činí 20 osob. Prohlídka potrvá přibližně 4 hodiny a je vedena náročným terénem do kopce. Na akci je nutný rezervační poukaz na konkrétní prohlídku současně se zakoupenou okružní vstupenkou. Provází Mgr. Lenka Drápalová. Místo konání: všechny areály muzea plus Sušák.
 • 21. července 2020 v čase 10.00 až 11.30 hod., 14.00 až 15.30 hod.: Valašskou dědinou s lidovou písničkou – Prohlídka proběhne za minimální účasti 5 osob. Maximální kapacita je 15 osob. Prohlídka potrvá 1,5 hodiny. Na akci je nutný rezervační poukaz na konkrétní prohlídku současně se zakoupenou vstupenkou do areálu Valašské dědiny. Provází Mgr. Tomáš Gross. Místo konání: Valašská dědina.
 • 22. července 2020 v čase 13.00 až 14.30 hod.: Chov původních plemen hospodářských zvířat v muzeu – Prohlídka proběhne při minimální účasti 5 osob. Maximální kapacita je 25 osob. Prohlídka trvá 1,5 hodiny. Na akci je nutný rezervační poukaz na konkrétní prohlídku současně se zakoupenou vstupenkou do areálu Valašské dědiny. Provází Miroslav Románek. Místo konání: Valašská dědina.
 • 24. července 2020 v čase 10.00 až ± 11.30 hod.: Příběh pěti chalup – Prohlídka pro maximálně 25 osob trvá nejvýše 1,5 hodiny. Na akci je nutný rezervační poukaz na konkrétní prohlídku současně se zakoupenou vstupenkou do areálu Valašské dědiny. Provází doc. PhDr. Daniel Drápala, PhD. Místo konání: Valašská dědina.
 • 25. července 2020 v čase 13.00 až 15.00 hod.: Lidová architektura a koncepční vývoj areálu Valašská dědina – Prohlídka trvající 2 hodiny se uskuteční za minimální účasti 7 osob. Maximální kapacita je 15 osob. Na akci je nutný rezervační poukaz na konkrétní prohlídku současně se zakoupenou vstupenkou do areálu Valašské dědiny. Provází Mgr. Radek Bryol. Místo konání: Valašská dědina.
 • 29. července 2020 v čase 10.00 až ± 12.00 hod., 14.00 až ± 16.00 hod.: Bylinkové povídání – Prohlídka až pro 30 osob bude trvat maximálně 2 hodiny. Na akci je nutný rezervační poukaz na konkrétní prohlídku současně se zakoupenou vstupenkou do areálu Valašské dědiny. Provází Vanda Vrlová. Místo konání: Valašská dědina.
 • 1. srpna 2020 v čase 13.00 až 14.30 hod., 15.00 až 16.30 hod.: Osobnosti Valašského Slavína – jejich význam pro region – Prohlídka se uskuteční při účastni minimálně 5 osob. Maximální kapacita je 20 osob. Prohlídka trvá 1,5 hodiny. Na akci je nutný rezervační poukaz na konkrétní prohlídku současně se zakoupenou vstupenkou do areálu Dřevěného městečka. Provází Anna Borová. Místo konání: Dřevěné městečko.
 • 4. srpna 2020 v čase 10.00 až ± 11.30 hod.: Příběh pěti chalup – Prohlídka pro maximálně 25 osob trvá nejvýše 1,5 hodiny. Na akci je nutný rezervační poukaz na konkrétní prohlídku současně se zakoupenou vstupenkou do areálu Valašské dědiny. Provází doc. PhDr. Daniel Drápala, PhD. Místo konání: Valašská dědina.
 • 6. srpna 2020 v čase 10.00 až ± 12.00 hod., 14.00 až ± 16.00 hod.: Bylinkové povídání – Prohlídka až pro 30 osob bude trvat maximálně 2 hodiny. Na akci je nutný rezervační poukaz na konkrétní prohlídku současně se zakoupenou vstupenkou do areálu Valašské dědiny. Provází Vanda Vrlová. Místo konání: Valašská dědina.
 • 7. srpna 2020 v čase 13.00 až ± 17.00 hod.: Příběh Valašského muzea v přírodě – Prohlídka se uskuteční při účasti minimálně 10 osob. Maximální kapacita činí 20 osob. Prohlídka potrvá přibližně 4 hodiny a je vedena náročným terénem do kopce. Na akci je nutný rezervační poukaz na konkrétní prohlídku současně se zakoupenou okružní vstupenkou. Provází Mgr. Lenka Drápalová. Místo konání: všechny areály muzea plus Sušák.
 • 9. srpna 2020 v čase až 10.00 ± 11.30 hod., 13.30 až 15.00 hod.: Péče o exponáty a expoziční objekty – Prohlídka proběhne při minimální účasti 5 osob. Maximální kapacita je 20 osob. Délka prohlídky činí přibližně 1,5 hodiny. Na akci je nutný rezervační poukaz na konkrétní prohlídku současně se zakoupenou vstupenkou do areálu Valašské dědiny. Provází Mgr. Markéta Šimčíková. Místo konání: Valašská dědina.
 • 11. srpna 2020 v čase 9.30 až ± 13.30 hod.: Stoletý příběh muzea – Maximální počet je 20 osob. Prohlídka trvá přibližně 4 hodiny. Na akci je nutný rezervační poukaz na konkrétní prohlídku současně se zakoupenou okružní vstupenkou. Provází PhDr. Eva Kuminková, Ph.D. Místo konání: Dřevěné městečko, Valašská dědina.
 • 12. srpna 2020 v čase 10.00 až 11.30 hod., 14.00 až 15.30 hod.: Valašskou dědinou s lidovou písničkou – Prohlídka proběhne za minimální účasti 5 osob. Maximální kapacita je 15 osob. Prohlídka potrvá 1,5 hodiny. Na akci je nutný rezervační poukaz na konkrétní prohlídku současně se zakoupenou vstupenkou do areálu Valašské dědiny. Provází Mgr. Tomáš Gross. Místo konání: Valašská dědina.
 • 13. srpna 2020 v čase 13.00 až 14.30 hod.: Chov původních plemen hospodářských zvířat v muzeu – Prohlídka proběhne při minimální účasti 5 osob. Maximální kapacita je 25 osob. Prohlídka trvá 1,5 hodiny. Na akci je nutný rezervační poukaz na konkrétní prohlídku současně se zakoupenou vstupenkou do areálu Valašské dědiny. Provází Miroslav Románek. Místo konání: Valašská dědina.
 • 16. srpna 2020 v čase 10.00 až ± 11.30 hod.: Příběh pěti chalup – Prohlídka pro maximálně 25 osob trvá nejvýše 1,5 hodiny. Na akci je nutný rezervační poukaz na konkrétní prohlídku současně se zakoupenou vstupenkou do areálu Valašské dědiny. Provází doc. PhDr. Daniel Drápala, PhD. Místo konání: Valašská dědina.
 • 18. srpna 2020 v čase 13.00 až 15.00 hod.: Lidová architektura a koncepční vývoj areálu Valašská dědina – Prohlídka trvající 2 hodiny se uskuteční za minimální účasti 7 osob. Maximální kapacita je 15 osob. Na akci je nutný rezervační poukaz na konkrétní prohlídku současně se zakoupenou vstupenkou do areálu Valašské dědiny. Provází Mgr. Radek Bryol. Místo konání: Valašská dědina.
 • 19. srpna 2020 v čase až 10.00 ± 11.30 hod., 13.30 až 15.00 hod.: Péče o exponáty a expoziční objekty – Prohlídka proběhne při minimální účasti 5 osob. Maximální kapacita je 20 osob. Délka prohlídky činí přibližně 1,5 hodiny. Na akci je nutný rezervační poukaz na konkrétní prohlídku současně se zakoupenou vstupenkou do areálu Valašské dědiny. Provází Mgr. Markéta Šimčíková. Místo konání: Valašská dědina.
 • 23. srpna 2020 v čase 13.00 až ± 15.00 hod.: Copak roste v muzeu? – Prohlídka pro minimálně 5 a maximálně 15 osob bude trvat maximálně 2 hodiny. Na akci je nutný rezervační poukaz na konkrétní prohlídku současně se zakoupenou vstupenkou do areálu Valašské dědiny. Provází Ing. Šárka Kramolišová/Lenka Kneblová/Marie Mikešová. Místo konání: Valašská dědina.
 • 25. srpna 2020 v čase 9.30 až ± 13.30 hod.: Stoletý příběh muzea – Maximální počet je 20 osob. Prohlídka trvá přibližně 4 hodiny. Na akci je nutný rezervační poukaz na konkrétní prohlídku současně se zakoupenou okružní vstupenkou. Provází PhDr. Eva Kuminková, Ph.D. Místo konání: Dřevěné městečko, Valašská dědina.
 • 27. srpna 2020 v čase 13.00 až ± 15.00 hod.: Copak roste v muzeu? – Prohlídka pro minimálně 5 a maximálně 15 osob bude trvat maximálně 2 hodiny. Na akci je nutný rezervační poukaz na konkrétní prohlídku současně se zakoupenou vstupenkou do areálu Valašské dědiny. Provází Ing. Šárka Kramolišová/Lenka Kneblová/Marie Mikešová. Místo konání: Valašská dědina.

Prohlídky se konají ve Valašském muzeu v přírodě, Palackého 634, Rožnov pod Radhoštěm, a vždy začínají u pokladen v centrální budově Sušáku.

Vstupné:

 • vstupné pro jednotlivé okruhy naleznete na stránkách Valašského muzea v přírodě (odkaz na oficiální stránky muzea)
 • Prohlídky začínají u pokladen v centrální budově Sušáku.
 • Na jednotlivé komentované prohlídky je nutná rezervace nejpozději 24 hodin před termínem prohlídky. K účasti je potřeba se prokázat rezervačním poukazem (ten je potřeba mít uložený či vytištěný s sebou) a zakoupenou platnou vstupenkou. V případě, že bude prohlídka zrušena (například z důvodu nenaplnění minimální kapacity účastníků) nebo dojde k jiným změnám, budete ze strany pořadatele akce kontaktováni.
 • Rezervace byla možná na URL adrese:
X