Odstartovala soutěž Moje oblíbené místo v Libereckém kraji

Liberecký kraj – U příležitosti 20. výročí veletrhu Euroregion Tour vyhlásil Liberecký kraj dne 7. ledna 2020 soutěž pro děti do 15 let na téma Moje oblíbené místo v Libereckém kraji. Soutěž končí 21. února 2020.

Ve dnech 6. a 7. března 2020 se uskuteční v jabloneckém Eurocentru veletrh Euroregion Tour. Během veletrhu se představují nejen města, turistické oblasti a kraje. Při příležitosti 20. výročí tohoto veletrhu vyhlásil Liberecký kraj výtvarnou soutěž Moje oblíbené místo v Libereckém kraji. Ta odstartovala 7. ledna 2020 a končí 21. února 2020. Je určena žákům mateřských a základních škol do 15 let, jejichž úkolem je ztvárnit libovolnou výtvarnou technikou na formát A4 své oblíbené místo v Libereckém kraji.

Regionální veletrh cestovního ruchu Euroregion Tour vyhledává čím dál víc vystavovatelů i návštěvníků. Soutěží chceme zpestřit jeho program a také tak trochu donutit lidi zamyslet se nad tím, jaká místa znají a mají ve svém kraji rádi,“ uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Zvítězit mohou žáci ve třech věkových kategoriích. Výherní ceny jsou připravené vítězům na prvním, druhém a třetím místě z každé kategorie. Těšit se mohou na dárky od Libereckého kraje a jeho partnerů. Ceny budou výhercům předány na slavnostním vyhlášení na veletrhu dne 7. března 2020 v dopoledních hodinách.

Informace k soutěži:

 • Technika: libovolná (kresba, koláž, malba…)
 • Formát: A4
 • Téma: Moje oblíbené místo v Libereckém kraji. Pro inspiraci se můžete podívat na turistický portál www.liberecky-kraj.cz, kde najdete spoustu tipů na výlety v Libereckém kraji a jeho turistických oblastech – Český ráj, Jizerské hory, Krkonoše, Lužické hory a Máchův kraj.
 • Komu je soutěž určena: žákům, ZŠ, MŠ
 • Věkové kategorie: 1. kategorie do 6 let, 2. kategorie: do 11 let, 3. kategorie: do 15 let
 • Časový harmonogram soutěže: 7. ledna 2020 (termín vyhlášení soutěže), 21. února 2020 (termín ukončení soutěže), 28. února 2020 (termín vyhlášení výsledků), 7. března 2020 (předání cen vítězům na veletrhu Region Tour)
 • Povinné údaje k soutěžním pracím: název ztvárněného místa; jméno a příjmení autora; věk, kategorie; název díla; adresa (pro zaslání ceny v případě nepřevzaté výhry); email (pro zaslání výsledků soutěže)
 • Doručení soutěžních prací: Výtvarné práce zasílejte poštou na Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 – na obálku napište – “Soutěž”. Případně je možné přinést obrázky osobně na podatelnu Krajského úřadu Libereckého kraje.
 • Kontaktní osoba: Kateřina Horáčková, +420 485 226 420, katerina.horackova@kraj-lbc.cz
 • Vyhodnocení soutěže: Proběhne po ukončení soutěže a bude provedeno ustanovenou komisí.
 • Zveřejnění výsledků soutěže: na internetových stránkách www.euroregiontour.cz a na Facebooku Liberecký kraj – cestou necestou (https://www.facebook.com/regionliberec)
 • Předání cen: Vítězové, kteří se umístí na prvním, druhém a třetím místě v jednotlivých kategoriích budou odměněny dárky Libereckého kraje a jeho partnerů. Ceny budou předány na slavnostním vyhlášení, které proběhne na veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour v sobotu dopoledne 7. března 2020 (čas bude upřesněn). Program veletrhu najdete na www.euroregiontour.cz.

Důležitá upozornění:

 • Práce zařazené do soutěže se nebudou po jejím skončení vracet zpět jednotlivým autorům.
 • Liberecký kraj si vyhrazuje právo na otištění těchto prací ve svých prezentacích.
 • Liberecký kraj si jako organizátor soutěže vyhrazuje právo na případné změny v charakteristice a pravidlech soutěže.

Pravidla soutěže určuje pořadatel soutěže. Soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společnosti Liberecký kraj, jako pořadateli se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 461 80, IČ: 70891508. Osobní údaje soutěžících a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a adresa budou zpracovávány za účelem vedení této soutěže zahrnující zejména, nikoliv však výlučně, identifikace soutěžících, zařazení do databáze soutěžících v této soutěži, organizaci a vyhodnocení soutěže, komunikaci se soutěžícími, předání výher výhercům, vyhlášení výherců na výherním seznamu, ochranu práv a právem chráněných zájmů pořadatele a organizátora této soutěže, jakož i ostatních soutěžících, v souvislosti s organizací této soutěže. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovávány po dobu konání soutěže a uchovány do 31. března 2020. Organizátor si vyhrazuje právo k šíření výsledků obvyklými způsoby ve smyslu § 84 an. občanského zákoníku 2 za účelem propagace, projektu jako celku. Obvyklým způsobem rozšiřování je myšleno zejména rozšiřování pomocí internetu – webu, Facebooku, Instagramu a dalších obdobných kanálů Libereckého kraje.