Přeskočit na obsah

/10. a 25. 6., 8. 7. 2020/ Plzeň zelená a modrá

Plzeň – Cyklus přednášek Plzeň zelená a modrá o klimatu, vodě a krajině ve městech se uskuteční ve dnech 10. a 25. června a 8. července 2020 v Plzni.

Anotace:

Na téma adaptace měst na změnu klimatu a tzv. zeleno-modré infrastruktury se bude zabývat přednáškový cyklus Plzeň zelená a modrá pořádaný spolkem Pěstuj prostor. Cyklus přednášek je rozdělen na tři části nesoucí podtituly „Město a změna klimatu“, „Voda ve městě“ a „Krajina ve městě“.

Pozvánka: Město a změna klimatu. Zdroj: Pěstuj prostor, z.s.
Pozvánka: Město a změna klimatu. Zdroj: Pěstuj prostor, z.s.

Město a změna klimatu

Se svým příspěvkem na téma Fakta a čísla o změně klimatu ji zahájí klimatolog a meteorolog Radim Tolasz, který od roku 2014 zastupuje Českou republiku v Mezivládním panelu pro změnu klimatu (IPCC). Příspěvek se bude věnovat novým i staronovým informacím o změně klimatu opřenými o základní fakta. Jaká jsou možná, logická a proveditelná opatření, která mohou zmírnit antropogenní změnu klimatu a pomůžou s adaptací?

Tématu Ekonomický a sociální rozměr adaptačních opatření na změnu klimatu se bude se svým příspěvkem věnovat environmentální ekonom Tomáš Baďura. Jak mohou sociální vědy spolu s vědami přírodními formovat městské plánování a zohlednit v rozhodovacích procesech ekonomické a sociální hodnoty plynoucí z městské zeleně? Jak může současné vědecké poznání pomoci adaptaci měst ke změně klimatu? Jakou ekonomickou hodnotu má park či stromořadí ve veřejném prostoru? Jak porovnat investice do „zelené“ vs. „šedivé“ infrastruktury?

Se závěrečným příspěvkem vystoupí Kristýna Zýková z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně. Příspěvek na téma Město Plzeň – přístup k adaptaci na změnu klimatu bude zaměřen na vznik a povahu opatření, která jsou součástí strategie adaptace města na klimatické změny.

Pozvánka: Město a změna klimatu. Zdroj: Pěstuj prostor, z.s.
Pozvánka: Město a změna klimatu. Zdroj: Pěstuj prostor, z.s.

Datum, čas a místo konání:

  • 10. června 2020 od 18.00 hod.
  • Papírny Plzeň, Zahradní 2

Voda ve městě

O hospodaření s vodou (nejen) ve městě se rozpovídá hydrobiolog Jindřich Duras s tématem Voda a my – (ne)očekávané souvislosti a hydrolog Jan Kopp na téma Příležitosti a bariéry rozvoje zeleno-modré infrastruktury města Plzně.

V areálu Plzeňského Prazdroje (v zahrádce Konferenčního centra Secese) se uskuteční druhá část přednáškového cyklu zaměřená na vodu ve městě. Věnovat se bude například změnám fungování rybníků a vodních nádrží či neznalostem v moudrém využití vody. Na konkrétním příkladu města Plzně budou představeny možnosti jejího plánování a příležitosti její realizace i bariéry bránící pokroku.

Pozvánka: Plzeň zelená a modrá - Voda ve městě. Zdroj: Pěstuj prostor, z. s.
Pozvánka: Plzeň zelená a modrá – Voda ve městě. Zdroj: Pěstuj prostor, z. s.

Datum, čas a místo konání:

  • 25. června 2020 od 18.00 hod.
  • Areál Plzeňského Prazdroje, zahrádka konferenčního centra Secese, U Prazdroje 64/7, Plzeň

Krajina ve městě

Závěrečná část série bude věnovaná krajině ve městě. Se svým příspěvkem Povídání o krajině a vodě vystoupí krajinářská architektka Klára Salzmann. Krajinný ekolog Jan Richtr se bude věnovat tématu Zeleno-modrá infrastruktura a příměstská zemědělská krajina.

Datum, čas a místo konání:

  • 8. července 2020 od 18.00 hod.
  • Komunitní zahrada PěstírnaDEPO (v areálu DEPO2015), Presslova 14, Plzeň
X