Přeskočit na obsah

/30. 9. – 3. 10. 2020/ Volby do senátu – volební obvod číslo 27 (Praha 1)

Hlavní město Praha – Volby do senátu probíhají v 81 volebních obvodech. Volební obvod číslo 27 zahrnuje městské části Prahy 1, 7, Suchdole, Troje a část městských částí Prahy 2, 5 a 6. Senátní volební obvod se vztahuje ke kraji Hlavní město Praha.

Aktualizováno: 28. září 2020

Anotace (obecně k volbám do senátu):

Od roku 1996 mohou občané České republiky volit senátory. První volby do senátu (1996) se týkaly všech volebních obvodů, přičemž třetina volebních obvodů volila na 2 roky, třetina na 4 roky a zbývající třetina na 6 let. Druhé volby (1998) proběhly ve volebních obvodech, v nichž byli voleni senátoři na 2 roky, a to na volební období 6 let. Třetí volby (2000) probíhaly ve volebních obvodech, v nichž byli voleni senátoři na 4 roky, taktéž již na volební období 6 let.

Každý volební obvod volí jednoho senátora. Ten je zvolen v 1. kole senátních voleb v případě, že obdrží více než 50 % hlasů. Pokud se tohoto výsledku nedosáhne ani jeden z kandidátů, následuje 2. kolo senátních voleb, do něhož postupují dva kandidáti daného obvodu s nejvyšším počtem hlasů. Ten z kandidátů, který ve 2. kole získá více hlasů, se stává senátorem.

Mandát senátora může zaniknout také v průběhu volebního období (např. z důvodu úmrtí). Pokud se stane, jsou prezidentem republiky vyhlášeny doplňovací volby do senátu v příslušném volebním období. Ty se konají nejpozději do 90 dnů od zániku mandátu senátora. Senátor, který vzejde jako vítěz z těchto voleb, je volen pouze na zbytek volebního období, které příslušelo původně zvolenému senátoru. Pokud mandát senátora zanikne rok před uplynutím volebního období senátora, doplňovací volby se nekonají.

Mapa volebních obvodů při volbách do Senátu Parlamentu České republiky (vyznačeny také hranice měst Prahy, Plzně, Brna a Ostravy). Zdroj: Wikipedia.org.
Mapa volebních obvodů při volbách do Senátu Parlamentu České republiky (vyznačeny také hranice měst Prahy, Plzně, Brna a Ostravy). Zdroj: Wikipedia.org.

Senátor je volen občany staršími 18 let. Pokud senátorovi končí mandát, může do voleb kandidovat opakovaně. Senátorem se může stát pouze občan ČR starší 40 let.

Způsob hlasování v roce 2020:

Podle zákona č. 350/2020 Sb., který se věnuje hlasování osob v karanténě/izolaci, budou pro tyto osoby zřízeny tři způsoby hlasování. V rámci tzv. drive-in hlasování bude pro voliče zřízeno 78 volebních stanovišť, ve kterých budou voliči v karanténě/izolaci volit z motorového vozidla. V případě, že se z důvodu karantény/izolace uzavře zařízení sociálních služeb, bude probíhat hlasování v těchto zařízeních. Pokud nebude moci občan využít tzv. drive-in hlasování, může zažádat o příjezd speciální volební komise a odhlasovat do zvláštní přenosné volební schránky.

Bližší podrobnosti jsou podrobně rozepsány na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR věnujících se pouze volebnímu tématu: https://www.mvcr.cz/clanek/volby-2020-zastupitelstva-kraju-a-senat.aspx. Na uvedených webových stránkách jsou k dispozici ke stažení Přehledy termínů a lhůt pro jednotlivé volby, které obsahují veškeré důležité termíny týkající se standardního způsobu hlasování i způsobu hlasování pro osoby v karanténě/izolaci.

Pro obě kola voleb – hlasování tzv. „drive-in“, v domácnosti a při pobytovém zařízení:

Pro hlasování osob v karanténě a v izolaci bude zřízeno pro volební obvod číslo 21 a 27 stanoviště na parkovišti na Letné. Volič v případě hlasování způsobem „drive-in“ nevystupuje z vozidla, ale pouze otevře okénko. Tímto způsobem budou voliči hlasovat 30. září 2020 při 1. kole voleb, dále pak 7. října 2020 při případném 2. kole voleb. Hlasovat bude možné od 7.00 do 15.00 hod.

Ke stažení:

Pro hlasování osob v izolaci a v karanténě, které nemají možnost hlasovat na volebním stanovišti (tj. drive-in způsob hlasování), bude možné využít hlasování do zvláštní přenosné volební schránky. Hlasovat v domácnosti bude umožněno voličům, kteří si podají žádost o tento způsob hlasování nejpozději do 20.00 hod. dne před prvním dnem voleb, tj. nejpozději do 1. října 2020 do 20.00 v 1. kole voleb a do 8. října 2020 do 20.00 hod. v případě 2. kola voleb. Hlasovat bude možné v termínech 2. října (7.00 až 22.00 hod.) a 3. října (7.00 až 14.00 hod.) 2020 pro 1. kolo voleb, pro případné 2. kolo voleb pak v termínech 9. října (7.00 až 22.00 hod.) a 10. října (7.00 až 14.00 hod.).

Telefonní čísla pro podání žádosti – 773 026 008, 773 026 020 a 773 026 689 – jsou již v provozu a budou voličům k dispozici pouze v těchto dnech a hodinách:

 • ve středu 23. září 2020 v čase 9:00 až 18:00 hod.
 • ve čtvrtek 24. září 2020 v čase 9:00 až 16:00 hod.
 • v pátek 25. září 2020 v čase 9:00 až 14:00 hodin
 • v úterý 29. září 2020 v čase 9:00 až 16:00 hodin
 • ve středu 30. září 2020 v čase 9:00 až 18:00 hodin
 • ve čtvrtek 1. října 2020 v čase 9:00 až 20:00 hodin

Při podání žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky volič sdělí zaměstnanci Magistrátu hlavního města Prahy:

 • jméno (jména) a příjmení
 • datum narození
 • adresu místa trvalého pobytu,
 • adresu místa, kde pobývá na území volebního obvodu, v němž je oprávněn hlasovat
 • telefonní číslo

Pro hlasování při pobytovém zařízení, které bude uzavřeno kvůli ochraně před onemocněním COVID-19, bude možné hlasovat ve dnech 1. a 2. října 2020 v 1. kole voleb, případně 8. a 9. října 2020 ve 2. kole voleb. Konkrétní čas a místo bude projednáno komisí hlasování s vedením pobytového zařízení. Tento způsob hlasování budou využívat zařízení sociálních služeb, která poskytují pobytové služby, školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, zdravotnická zařízení poskytovatele lůžkové péče.

Informace (nejen) pro voliče v karanténě/izolaci:

Stručný přehled termínů pro hlasování v 1. kole:

 • 30. 9. 2020 od 7.00 do 15.00 hod. (středa): hlasování u volebního stanoviště, tzv. drive-in hlasování (§ 10 odst. 1 zák. č. 350/2020 Sb.)
 • 1. 10. 2020 od 7.00 do 22.00 hod. a 2. 10. 2020 od 7.00 do 18.00 hod. (čtvrtek – pátek): hlasování při uzavřených pobytových zařízeních (§ 14 odst. 1 zák. č. 350/2020 Sb.)
 • 2. 10. 2020 od 7.00 do 22.00 hod. a 3. 10. 2020 od 7.00 do 14.00 hod. (pátek – sobota): hlasování voličů, kteří požádali o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky (§ 18 odst. 1 zák. č. 350/2020 Sb.)
 • 2. 10. 2020 od 14.00 do 22.00 hod. a 3. 10. 2020 od 8.00 do 14.00 hod. (pátek – sobota): standardní hlasování ve volebních místnostech

Stručný přehled termínů pro hlasování ve 2. kole:

 • 7. 10. 2020 od 7.00 do 15.00 hod. (středa): hlasování u volebního stanoviště, tzv. drive-in hlasování (§ 10 odst. 1 zák. č. 350/2020 Sb.)
 • 8. 10. 2020 od 7.00 do 22.00 hod. a 9. 10. 2020 od 7.00 do 18.00 hod. (čtvrtek – pátek): hlasování při uzavřených pobytových zařízeních (§ 14 odst. 1 zák. č. 350/2020 Sb.)
 • 9. 10. 2020 od 7.00 do 22.00 hod. a 10. 10. 2020 od 7.00 do 14.00 hod. (pátek – sobota): hlasování voličů, kteří požádali o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky (§ 18 odst. 1 zák. č. 350/2020 Sb.)
 • 9. 10. 2020 od 14.00 do 22.00 hod. a 10. 10. 2020 od 8.00 do 14.00 hod. (pátek – sobota): standardní hlasování ve volebních místnostech

Volby ve volebním obvodu č. 27 (Praha 1):

Nejbližší termín voleb se uskuteční:

 • rok 2020 (pravidelné volby): 1. kolo – 2. a 3. 10. 2020, případné 2. kolo – 9. a 10. 10. 2020

Minulé termíny voleb se uskutečnily:

 • rok 1996 (pravidelné volby): 1. kolo – 15. a 16. 11. 1996, 2. kolo – 22. a 23. 11. 1996
 • rok 1999 (doplňovací volby): 1. kolo – 27. a 28. 8. 1999
 • rok 2002 (pravidelné volby): 1. kolo – 25. a 26. 10. 2002, 2. kolo – 1. a 2. 11. 2002
 • rok 2008 (pravidelné volby): 1. kolo – 17. a 18. 10. 2008, 2. kolo – 24. a 25. 10. 2008
 • rok 2014 (pravidelné volby): 1. kolo – 10. a 11. 10. 2014, 2. kolo – 17. a 18. 10. 2014

Vymezení volebního obvodu č. 27 (Praha 1):

Vymezení dle zákona:

 • zahrnuje území městských částí Praha 1, Praha 7, Praha-Suchdol a Praha-Troja. Dále zahrnuje část území městské části Praha 2, tvořenou k. ú. Nové Město a k. ú. Vyšehrad, část území městské části Praha 5, tvořenou částí k. ú. Malá Strana ležící na území městské části Praha 5, a část území městské části Praha 6, tvořenou k. ú. Střešovice, částí k. ú. Hradčany, částí k. ú. Bubeneč a částí k. ú. Sedlec, ležícími na území městské části Praha 6

Obce Hlavního města Prahy:

 • okres Hlavní město Praha – městská část Praha 1 (1), městská část Praha 2: k. ú. Nové Město a Vyšehrad (2), městská část Praha 5: k. ú. Malá Strana (3), městská část Praha 6: k. ú. Střešovice, Hradčany, Bubeneč, Sedlec (4), městská část Praha 7 (5), městská část Praha-Suchdol (6), městská část Praha-Troja (7),

Mapa obcí volebního obvodu č. 27 (Praha 1):

Čísla v závorkách jsou odkazem na body zanesené v mapě – ty odkazují na jednotlivé obecní/městské úřady či magistráty jakožto „pomyslné symboly obcí“, nikoli na konkrétní volební místnosti. Mapu je možné taktéž rozkliknout a jednotlivé body si prohlédnout blíže v Mapy.cz.

X