Velikonoční koncert

Velikonoční koncert.

Vstupné:

200 Kč (základní), 100 Kč  dětido15 let 100 Kč, rezervace vstupenek
na e-mailu: hana.polednova@email.cz