Hlavní město Praha

Na Musile vznikl nový les

Praha – Mezi Vídeňskou ulicí, Kunratickou spojkou a areálem tržnice Sapa vysázeli lesníci v jarních měsících 2020 celkem 27 700 sazenic lesních sazenic.